ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

The Hellenic Fantasy Legion (HFL) is a non-profit organization based in Athens, which has as main objective the promotion and wider dissemination of the culture of the Imaginary through organized cultural activities, which include among other the organization of festivals, seminars and various other types of events, as well as through promotional actions and operations.

Στις τάξεις της περιλαμβάνει μέλη και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαθέτουν γνώση της εγχώριας και ξένης σκηνής του Φανταστικού, και πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Κινητήριος δύναμη και συνδετικός κρίκος όλων των μελών, προς επίτευξη των στόχων της, είναι η ανιδιοτελής αγάπη που τρέφουν για το Φανταστικό.

The Hellenic Fantasy Legion (HFL) is one of the main organizers of the Fantasy Festival 2K20. More information about the festival can be found at: www.fantasyfestival.gr