Πολιτική Απορρήτου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το hfl.gr σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών του και εναρμονίζετε πλήρως με τον Ελληνικό και  ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει την Πολιτική Προστασίας που εφαρμόζεται και εξηγεί τις πρακτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη συλλογή  προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται.

Η παρούσα δήλωση είναι άμεσα προσβάσιμη από όλους τους χρήστες του ιστότοπου hfl.gr.

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση και περιήγηση στον ιστότοπο hfl.gr είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες.

Β1 – ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ιστότοπος hfl.gr συλλέγει προσωπικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης και επιλογής του χρήστη:

 • Επικοινωνίας με το hfl.gr
 • Παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς, quiz, κληρώσεις, κτλ.
 • Αίτησης συμμετοχής σε ψηφοφορίες, ερωτηματολόγια, έρευνες, κτλ.

Β2 – ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο hfl.gr μπορούν να συλλεχθούν οι παρακάτω πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα:

 1. Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα από τα προγράμματα περιήγησης και άλλων ενσωματωμένων εφαρμογών (πχ: google analytics), όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα, την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο, και άλλες πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου.
 2. Πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Πιο συγκεκριμένα μέσα στον ιστότοπο και πάντα κατά την κρίση τους, οι χρήστες μπορεί να επιλέξουν να αλληλοεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές χρησιμοποιώντας ειδικές φόρμες ή/και εφαρμογές. Κατά περίπτωση και κατά την κρίση των διαχειριστών ζητούνται πληροφορίες που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τον σκοπό της κάθε συναλλαγής και που κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή επικοινωνία με τους χρήστες.

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία εκπροσώπου
 • Φορολογικά εταιρικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., κτλ)
 • Άλλες πληροφορίες που εισάγουν και κοινοποιούν οι χρήστες κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αυτών με τους διαχεισριστές μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).

Συνιστούμε στους χρήστες να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο και να μην αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες τρίτων ατόμων χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Γ. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσα από τις φόρμες και τις εφαρμογές του ιστότοπου hfl.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από:

 • Την εταιρεία RISING STAR PROMOTIONS
 • Την εταιρεία HELLENIC FANTASY LEGION ΑΜΚΕ

για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Τη διαχείριση του ιστότοπου
 • Την ενεργοποίηση διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπο
 • Την παροχή υπηρεσιών και την αποστολή αγαθών που αγοράζουν μέσω του ιστοτόπου
 • Την αποστολή ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο
 • Την αποστολή ενημερωτικών δελτίων
 • Την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του ιστοτόπου fantasyfestival.gr και hfl.gr και το αντικείμενο των εταιρειών Rising Star Promotions και Hellenic Fantasy Legion – εφόσον υπάρχει συγκατάθεση από τους χρήστες.
 • Τη διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.
 • Την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας.

Διευκρινίζεται εμφατικά ότι ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή/και ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ εκούσια τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ των χρηστών του ιστοτόπου hfl.gr ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Εάν υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί η κοινοποίηση στοιχείων, αυτό θα γίνεται πάντα με τη ρητή συγκατάθεση και έπειτα από επικοινωνία και συνεννόηση με τους χρήστες. Αναφέρεται ενδεικτικά το παράδειγμα κοινοποίησης δεδομένων σε εταιρείες courier, ΕΛ.ΤΑ, για την αποστολή αγαθών για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών.

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι διαχειριστές του ιστότοπου hfl.gr δύνανται να κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των χρηστών σε υπαλλήλους, στελέχη, μέλη των εταιρειών:

 • RISING STAR PROMOTIONS
 • HELLENIC FANTASY LEGION ΑΜΚΕ

για την εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και σε εξωτερικούς συνεργάτες για τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Στο μέτρο που απαιτηθεί βάσει του Νόμου.
 • Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα η μελλοντική νομική διαδικασία.
 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή/και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των διαχειριστών.
 • Διασφάλισης προστασίας δεδομένων και πρόληψη απάτης.

Η παρούσα πολιτική προστασίας ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά στον ιστότοπο hfll.gr. Ενδέχεται να περιέχονται μέσα στον ιστότοπο του hfl.gr σύνδεσμοι / υπερσύνδεσμοι (Links) προς εφαρμογές και ιστότοπους τρίτων – οι οποίοι να εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές και πολιτικές απορρήτου. Οι διαχειριστές του Fantasyfestival.gr δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες σε αυτά τα τρίτα μέρη. Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου κάθε ιστοτόπου.

Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη δημιουργία αρχείου. Η πολιτική διατήρησης του αρχείου ορίζει ότι:

 • Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από ηλεκτρονική αλληλογραφία θα διατηρούνται κατά την κρίση των διαχειριστών.
 • Δεδομένα που σχετίζονται ή μπορούν να αποτελέσουν στοιχειοθέτηση για οποιαδήποτε νομική διαδικασία θα διατηρούνται.

Οι χρήστες δύνανται να επικοινωνήσουνε με τους διαχειριστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hfl.gr και να αιτηθούν την διαγραφή των στοιχείων τους από το αρχείο.

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι διαχειριστές λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, στο μέτρο του εφικτού και των δυνατοτήτων τους, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές – password & Firewall protected servers.

Γενικότερα οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διακίνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής.

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί την έκδοση 1.0.

Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύοντας νεότερη έκδοση.

Συνίσταται ο τακτικός έλεγχος της Πολιτικής Απορρήτου από τους χρήστες.

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.